Referencje


… Zgodnie z powyższym potwierdzamy, że firma BODYS Sp. z o.o., dała się poznać jako rzetelny wykonawca. Wywiązała się należycie i terminowo ze wszystkich powierzonych zadań.SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW Kołobrzeg, Dyrektor Ryszard Leszczyński

Niniejszym chciałabym zarekomendować firmę BODYS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-832, ul. Partyzantów 174, jako rzetelnego i solidnego wykonawcę urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu….
…Urządzenia są najwyższej jakości i swoim wyglądem przyciągają uwagę. Cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży i okolicznych mieszkańców…Urząd Gminy w Długosiodle, Z-ca Wójta Ewa Alicja Karczewska

…Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie…Wyszków, Burmistrz Grzegorz Nowosielski

…firma BODYS Sp z o.o. (…) dostarczyła i zamonotwała na terenie gminy w Michałowice urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (siłownie zewnętrzne)…Urząd Gminy Michałowice, Wójt Gminy Krzysztof Grabka

…Wartość wykonanych prac wynosiła 43984,80 zł.
Ekipa montażowa sprawnie przeprowadziła posadowienie urządzeń i zostawiła po sobie uporządkowany teren. Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.Gmina Czarna Białostocka, Burmistrz Tadeusz Matejko

…Z przyjemnością rekomendujemy firmę Pani Anny Polanieckiej, jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadń. W tej firmie mamy do czynienia z doświadczoną kadrą, potencjałem technicznym i dużymi zdolnościami organizacyjnymi, które to w konsekwencji gwarantują wysoki poziom wykonanych usług.Sanatorum Uzdrowiskowe ZNP w Ciechocinku, Dyrektor Bożena Żardecka

…firma BODYS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 174, zrealizowała w okresie od 30.06.2014r do 11.07.2014r. na zlecenie Gminy Galewice zadanie polegające na dostarczeniu i zamontowaniu urządzeń w ramach budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Osiek.Gmina Galewice, Wójt Gminy Marian Wojcieszak

…Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Urząd Gminy Komorniki, Wójt Jan Broda

…firma BODYS wykonała w terminie zadanie pod nazwą: sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiana sportów na wolnym powietrzu (siłownie zewnętrzne) na Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz-Męka.MOSIR Sieradz, Dyrektor Władysław Maciejewski

Dostawa i montaż sprzętu sportowo rekreacyjnego dla czterech wsi Gminy Ożarów Mazowiecki.
Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń. Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem umowy, terminowo i należycie, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.Urząd Miejski Ożarów Mazowiecki, Zastępca Burmistrza Dariusz Skarżyński

…Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z pełną odpowiedzialnością poleca firmę Bodys Sp. z o.o. innym zleceniodawcom.Dyrektor Jacek Bulak

…wymienione prace zostały wykonane rzetelnie, terminowo, zgodnie z projektem, prawem budowlanym oraz normami PN – EN. Firma wykazała się dużą solidnością oraz sprawnością organizacyjną w wykonywaniu zleconych usług.
Z pełną odpowiedzialnością polecam w/w firmę innym Inwestorom jako godną zaufania.Gmina Celestynów, Zastępca Wójta Magdalena Mąka

…Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń. Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem umowy, terminowo i należycie, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.
Zgodnie z powyższym potwierdzamy, że firma BODYS Sp. z o.o., dała się poznać jako rzetelny wykonawca. Wywiązała się należycie i terminowo ze wszystkich powierzonych zadań.MCSiR w Płońsku, Dyrektor Waldemar Kunicki
Zobacz nasze realizacje