Ruda Huta Realizacja

Siłownia na powietrzu -Obowiązujące normy i certyfikaty

Siłownie zewnętrzne -Obowiązujące normy i certyfikaty

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu
muszą być bezpieczne, a więc być zgodne z obowiązującymi normami.
Ważne jest, aby miały certyfikat zgodności z najnowszą normą europejską EN 16630:2015, według której urządzenia siłowni zewnętrznej są przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m. Pierwowzorem tej normy była niemiecka norma DIN 79000:2012-05.
Każde urządzenie powinno zawierać instrukcję obsługi słowną i obrazkową. Niewielkie naklejki mogą być naklejone na słupach, które nie ograniczają widoku ćwiczącemu, lecz pozwalają na kontakt z osobą po drugiej stronie, dzięki czemu ćwiczący mogą budować relacje, jednocześnie dbając o kondycję.

Należy pamiętać, że według norm urządzenia siłowni zewnętrznych powinny być zamontowane 30 cm pod ziemią (poziom zero).
Według Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca się, aby pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

Ponieważ mamy do czynienia z konstrukcjami metalowymi, producent urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu powinien również posiadać certyfikat PN-EN 1090, który odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

Inwestor musi również pamiętać o zapisach ustawy Prawo Budowlane, zgodnie, z którym montaż wyposażenia Outdoor Fitness wymaga zgłoszenia w odpowiednim wydziale architektury.

A już dziś zapraszamy Państwa na nasz kolejny artykuł, w którym powiemy kilka słów o konserwacji.