20150319 111633

Posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej BODYS

Siłownia zewnętrzna -Odpowiednie posadowienie urządzeń.

Trwałość urządzeń zależy również od ich posadowienia. Należy pamiętać, że według norm urządzenia siłowni zewnętrznych powinny być zamontowane 30 cm pod ziemią (poziom zero).
Według Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca się, aby pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

Urządzenia BODYS przykręcane są do fundamentu żelbetowego. Aby zagwarantować stabilność i trwałość posadowienia przygotowujemy otwór o wymiarach 110 cm (głębokości) i 50 cm (szerokości).
Na samym spodzie znajduje się warstwa wyrównawcza z chudego betonu grubości 10 cm, następnie umieszczamy markę żeliwną i zalewamy ją betonem klasy b25. Urządzenie jest przykręcane dopiero po związaniu betonu. Następnie zasypujemy otwór, ubijamy ziemię i wyrównujemy teren. Urządzenia zabezpieczamy taśmą na kolejne 2-3 dni. Po tym czasie można spokojnie korzystać z siłowni na świeżym powietrzu.