Konserwacja urządzeń Outdoor Fitness

Urządzenia outdoor fitness należy regularnie sprawdzać pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Kontrolę rutynową, tzw. przez oględziny, powinno się przeprowadzać raz w tygodniu. Kontrolę funkcjonalną urządzeń siłowni zewnętrznych powinno się przeprowadzać średnio co 1-3 miesiące. Kontrolę podstawową siłowni plenerowych przeprowadza się corocznie. Szczegółowy opis konserwacji zawarty jest w Instrukcji Konserwacji.

silownie-zewnetrzne-bodys