Certyfikaty siłowni zewnętrznych

Urządzenia BODYS produkowane są zgodnie z Normą PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Norma ta jest specjalnie przeznaczona dla siłowni zewnętrznych. Urządzenia są przeznaczone do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 1,4 m wzrostu.
Norma PN-EN 16630:2015 została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dn. 10.06.2015.

Posiadamy certyfikaty:

  • PN-EN 16630:2015
  • PN-EN 1090 (wykonywanie konstrukcji metalowych)
  • PN-EN ISO 3834-2 (pełne wymagania dot. jakości spawania)